ที่พักฟรีจังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ต.ค. 2554

 

๑) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ๓๐๐ คน (รถ ๑๕๐ คัน) นางวินิจ ศัพท์พันธุ์ โทร. ๐๘๑ ๗๐๐ ๑๕๓๔

 

๒) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ๒๐๐ คน (รถ ๑๐๐ คัน) พล.ต.ต.ธน ยุติธรรมดำรงค์ โทร. ๐๘๑ ๘๓๐ ๓๓๒๒ 

... 

๓) มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ๕๐๐ คน - พ.อ.ประเทือง แก้วทุย โทร.๐๘๑ ๙๔๐๒๑๗๖ 

 

๔) เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ๒๐๐ คน (รถ ๑๐๐ คัน) คุณดวงพิมย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ โทร. ๐๘๑ ๘๖๕ ๔๒๗๕

 

๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ๕๐๐ คน (รถ ๑๐๐ คัน) นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี โทร.๐๘๕ ๔๘๓ ๘๖๒๘

 

๖ )สถาบันการพลศึกษาชลบุรี ๔,๐๐๐ คน (รถ ๓,๐๐๐ คัน )นายวิชัย ศรีตะปัญญา โทร.๐๘๑ ๘๖๕ ๙๒๔๔

 

๗) สวนสัตว์เปิดเขาขียว ๑๐๐ คน (รถ ๕๐๐ คัน) โทร.๐ ๓๘๒๙ ๘๑๙๕ , ๐ ๓๘๒๙ ๘๒๗๐

 

๘) ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ๒,๐๐๐ คน (รถ ๕๐๐ คัน) นายวิชัย สัมพันธรัตน์ โทร. ๐๘๑ ๙๒๓ ๖๗๘๗

 

๙) สถานีขนส่งจังหวัดชลบุรี - (รถ ๔๐๐ คัน )นายมาโนท ชาญวัฒนศิลป์ โทร.๐๘๑ ๖๓๖ ๒๗๗๓

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๘๐๓๑ - ๒ และ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี 

โทร.๐ ๓๘๒๗ ๑๒๗๒See More

 


ชื่อของคุณ*
อีเมล์ของคุณ*
ชื่อของเพื่อน*
อีเมล์ของเพื่อน*
ข้อความ *
  คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
รหัสยืนยัน
 
  * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบ