เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

29 ก.พ. - 08 มี.ค. 2555

 

ณ วัดสระมรกตและโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

กิจกรรมย่อยซึ่งจะมีตามวันเวลาที่กำหนดมีดังนี้

29กุมภาพันธ์ –4มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.

สำหรับผู้บวชเนกขัมมะ และปฎิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป ณ วัดสระมรกต  ปฎิบัติธรรม และฟังธรรมมะบรรยาย

 

29 กุมภาพันธ์-6มีนาคม 2555   กิจกรรมธุดงค์  

เส้นทางเดินธุดงค์ผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี   เริ่มต้นที่อำเภอบ้านสร้าง  ณ  วัดบางแตน–วัดบางเตย–วัดบางกระเบา–วัดบ้านสร้าง–วัดพิกุล   อำเภอเมืองฯ  ณ วัดโบสถ์–วัดเลียบ–วัดหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ  ณ วัดใหม่กรงทอง-สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ  อำเภอศรีมโหสถ-วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ-วัดสระมรกต  รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร

 

5-8 มีนาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00น.

กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ปฎิบัติธรรม ตอบคำถามธรรมมะ

 

7 มีนาคม 2555 เนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งแต่เวลา 18.30เป็นต้นไป

เวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และการแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์

5-6 มีนาคม 2555 การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม เรื่มเวลา 19.30น.เป็นต้นไป

 

 


ชื่อของคุณ*
อีเมล์ของคุณ*
ชื่อของเพื่อน*
อีเมล์ของเพื่อน*
ข้อความ *
  คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
รหัสยืนยัน
 
  * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบ