บทความ
ชุมชนคนอาร์ต ราชบุรี 70110 : Ban Pong Urban Art Terminal # 1/2017

ราชบุรี

2017-07-07 19:16:41


งานนี้เป็นโครงการพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยของชุมชนเมืองบ้านโป่ง โดยความร่วมมือกันของกลุ่มศิลปินและนักออกแบบในนาม Art Terminal Exchang (AT Exchang) โดยดำเนินงานออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สันทนาการและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านผลงานสร้างสรรค์โดยเยาวชนในพื้นที่ ศิลปิน นักออกแบบจำนวนกว่า 30 ท่าน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และนานาชาติ ทำงานประสานความร่วมมือกับผู้คนในชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายสื่อ อาทิเช่น ภาพถ่าย จิตรกรรม กราฟฟิตี้ การแสดงสด ผลงานเสียง ดนตรี กิจกรรมการละเล่นและศิลปะเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองบ้านโป่งในมิติสร้างสรรค์เชิงมนุษยศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และเป็นการวางรากฐานแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นเครื่องมือ

ในส่วนรีวิวฉบับนี้พามาชมงานศิลปะภาพวาดบนกำแพง กราฟฟิตี้ และงานจิตกรรม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานการแสดงสด ผลงานเสียง ดนตรี และกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่เพจเฟสบุ๊คของ AT Exchange ได้เลย

งานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 Zone (A-F) ซึ่งกระจายอยู่รอบๆเมืองบ้านโป่ง เรามาเริ่มต้นกันที่ Zone A ตลาดเทศบาลบ้านโป่ง 

จุดที่ 2 Zone B แถวร้านบะหมี่นางงาม ถนนทรงพล

จุดที่ 3 Zone C โรงหนังโฆสิต ตลาดนัดดงมะพร้าว

จุดที่ 4 Zone D บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำ

จุดที่ 4 Zone D อีกหนึ่งจุดบริเวณหลังองค์การโทรศัพท์บ้านโป่ง

จุดที่ 5 Zone E บริเวณร้าน Nine Cafe

จุดที่ 6 Zone F ผดุงศิลป์การพิมพ์ตรงข้ามบ้านโป่งรามา

อาจจะมีภาพวาดในบางจุดที่พวกเราตกหล่นไปบ้าง ยังไงเพื่อนๆ สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ที่เพจเฟสบุ๊คเพจ AT Exchange 

ผู้แต่ง
“ nuiinui ”

ช่างภาพ
“ nuiinui ”