บทความ
วิถีเรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

อุทัยธานี

2017-11-13 13:09:52


แต่ไหนแต่ไรนั้น คนไทยเรามีถิ่นที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่อย่างเช่น การทำนาขั้นบันไดของชาวเขา ชาวดอย หรือการสร้างบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงของชาวบ้านในภาคกลาง เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้าน ในฤดูน้ำหลาก

สำหรับอุทัยธานี ที่นี่ยังมีชุมชมเรือนแพ ที่ยังคงใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันเกือบทุกอย่างอยู่บนแพกว่า 100 หลังคาเรือน และอาศัยอยู่กันมารุ่นต่อรุ่นกว่า 100 ปี

ชุมชมเรือนแพ เป็นมนต์เสน่ห์ที่หาดูได้ยากมากในโลกยุคปัจจุบัน ทั่วประเทศไทยเหลือชุมชมที่อาศัยอยู่บนแพเพียงไม่กี่ชุมชนแล้วเท่านั้น และที่ลุ่มแม่น้ำสะแกกรังถือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

แพของชาวบ้านจะถูกผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่บนฝั่ง เพื่อไม่ให้แพไหลไปตามกระแสน้ำ

แพทุกหลังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบันจะไม่มีการจดทะเบียนรับรอง สำหรับคนที่ต้องการตั้งรกรากบนแพเพิ่มเติมอีกแล้ว 

ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา บางครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยที่มีไร่สวนอยู่บนบก แต่ก็ยังคงเลือกที่จะไม่ทิ้งแพเพื่อไปตั้งรกรากบนฝั่ง

ผู้แต่ง
“ nuiinui ”

ช่างภาพ
“ nuiinui ”