Samui Plus Model

SAMUI PLUS MODEL คืออะไร?

การเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสมายังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบ “Samui Plus Model” โดยครอบคุลมพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วิดีโอที่น่าสนใจ

Samui Plus Model

พร้อมไปพบกับความสวยงามของ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แล้วหรือยัง ?

Samui Plus Model 44 Secs.

มาชมความสวยงามของ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ใน 44 วินาทีกัน!

SHA Plus....

ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

บทความ

Scroll to Top
Send this to a friend